Cookie statement

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Jaap Hoekstra Vastgoed (hierna ook: “Jaap Hoekstra Vastgoed” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website https://www.jaaphoekstravastgoed.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Jaap Hoekstra Vastgoed?
Functionele cookies
Jaap Hoekstra Vastgoed maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Jaap Hoekstra Vastgoed gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Jaap Hoekstra Vastgoed verstrekt. Jaap Hoekstra Vastgoed krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Jaap Hoekstra Vastgoed maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten: Google Analytics.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:
We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan Jaap Hoekstra Vastgoed voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Jaap Hoekstra Vastgoed van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de Website.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen
Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar info@jaaphoekstravastgoed.nl.